Baytril


...medicinsk behandling af bakterieinfektioner.Administration af

antibiotika præparatet

Baytril Vet

Advarsel:

Brug kun medikamenter i samråd med en dyrlæge.

Anvendelse til drægtige dyr, er ikke kendt fuldt ud.

Bør ikke anvendes til dyr med nedsat nyrefunktion.


Stoffet virker cytotoxisk og nephrotoxisk på krybdyr og skal derfor fortyndes. Brug sterilt saltvand ved IM (Intra musjuløs) dosering. injekseringsvæske  kan administreres PO (Per oralt).

Hvis givet PO, bland med frugtmos, A38 eller andet for at lave en pate lignende masse. Det bør kun gives PO med vejledning af en verterinær.

Farmakodynamiske egenskaber


Baytril Vet er et antibiotikum som indeholder det aktive stof enrofloxacin som er et fluoroquinolon. Enrofloxacin virker baktericidt ved at hæmme enzymet DNA-gyrase der er involveret i bakteriernes DNA-replikation. Enrofloxacin virker udover på bakterier i vækst også på bakterier i stationær fase, idet enrofloxacin fremkalder en permebi-litetsændring i fosfolipidlaget i cellevæggens ydre membran.

Enrofloxacin har effekt på gramnegative og mange grampositive bakterier samt mycoplasma.


Lægemidlet har god fysisk og kemisk stabilitet ved lagring i 48 måneder, og dataene støtter den foreslåede holdbarhed på 48 måneder uden særlige forsigtighedsregler ved opbevaring.

Opbevar alligevel på og aldrig over 25°C.


Eksempel på vejledning til injeksion


Baytril-fortynding til slanger og øgler (1:25) 5 mg/kg IM/PO q 24h.


- Tag et 50 ml hætteglas med sterilt NaCl (saltvand).


- Bryd forseglingen og sug med en ren sprøjte og kanyle 2 ml opløsning op og smid væk.


- Tilsæt med en ny ren sprøjte 2 ml Baytril Vet. 50 mg/ml.


- Skriv på hætteglasset: "Baytril 2 mg/ml og dato.


- Opløsningen er klar til brug. Opbevares på køl mellem brug og bortskaffes ved afsluttet behandling.


Dosis: 5 ml/1 kg IM én gang dagligt. Dvs. 5 ml til en slange på 1 kg i mindst 4 og max. 21 dage.

Det er en relativt stor volumenen til mange dyr. Derfor kan det være nødvendigt at, øge koncentrationen i opløsninger, så volumen bliver mindre.


Ved almindelig luftvejsinfektion gives Baytril typisk i 10 dage. Det er vigtigt ikke at ende behandlingen, blot fordi symptomer forsvinder.


Slanger må altid injekseres i den forreste 1/3 del af kroppen, væk fra nyre og lever, for at undgå toxiske effekter. Skildpadder og øgler injekseres af samme årsag i forbenene.

Skildpadder doseres med 7,5-10 mg/kg (Lancaster, pers comm, 1997).