Zoologisk museum


...det dødeste sted i byen.På besøg på

Zoologisk museum

Statens Naturhistoriske Museum

Zoologisk museum i København udstiller udstoppede og præparerede pattedyr, krybdyr, padder, fugle og insekter m.v. Det er en del af Statens Naturhistoriske Museum, som hører under Københavns Universitet, som forsker, underviser og udstiller for at beskrive Jordens dyreliv.

Hjemmeside: http://zoologi.snm.ku.dk/

Python reticulatus skeletter

Faste udstillinger:

Danmarks dyreverden: om dyrene i de forskellige landskaber

Fra pol til pol: om dyrelivets vilkår forskellige steder på jorden

Systematisk samling: alle danske dyr ordnet systematisk

Det dyrebare: Bl.a. om kæmpe-dinosauren "Misty"


Museet indeholder også en systematisk samling af danske dyr omfatter blandt andet alle danske insekter.


Der er over 10 millioner dyr, repræsenteret i samlingenog 14 mio. genstande. Det svare til ca. 10% af Jordens kendte dyreliv.

I de permanente udstillinger kan man bl.a. opleve den mammutten og de enorme hvalskeletter.

I særudstillingerne bliver den nyeste viden gjort levende.


Det er Europas ældste zoologiske museum, som for mere end 350 år siden, blev grundlagt af professor Ole Worm (1588-1654). Den gang bestod samlingen kun af udstoppede dyr.

Der indsamles stadig dyr til samlingen, men i dag er det hovedsagligt havdyr, som fx strandede hvaler etc. og insekter.

Fra pattedyr samles primært DNA-prøver til forskning og registrering.


Netpython (P. reticulatus) skelletterne stammer alle 3 fra Københavns zoologiske have.


I 1970’erne besluttede man at bruge udstillingen til at illustrere levevilkår, biologi, anatomi og i det hele taget læren om dyr og natur.

Især Danmarks flora og fauna, lige fra skovbundens dyreliv til store fossile fund, bliver udstillet.


Udover udstillingerne huser museet enorme videnskabelige samlinger fra hele verden. Der millionvis af dyr indsamlet på ekspeditioner gennem de seneste 250 år. De er bragt hjem fra ekspeditioner i fx Grønland og på de dansk-vestindiske øer.


Den nyeste udstilling ”Det dyrebare” består bl.a. af den 17 meter lange kæmpe dinosaur ”Misty”.


Ved at tilfælde fandt udstillingschefen på Zoologisk Museum, Hanne Strager, en gave fra evolutionsteoriens skaber Charles Darwin. Den har stået opmagasineret i 160 år.

”I mine øjne er det på linje med pludselig at finde et hidtil ukendt eventyr af H.C. Andersen. Det er helt vildt!” siger Hanne, om samlingen skænket af Darwin selv, som gave til museet i 1854. Det er 5 år før han udgav sin revolutionerende bog Arternes oprindelse.

Gaven består 55 præparatglas med forskellige arter af en krebsdyrne rurer eller rankefødder.

Det er den største darwinsamling uden for Natural History Museum i London.


Udover Misty kan man også opleve bl.a.:

Pardosa danica, Danmarks ensomste edderkop – fundet i ét eksemplar i Danmark og aldrig før eller siden noget sted i verden.

Drontekraniet – et ud af to eksisterende kranier i verden fra den nu uddøde fugl, der er blevet symbolet på menneskets rovdrift på naturen.

Den firbenede fisk Ichthyostega – fisk eller landdyr?

Skelettet fra en kaskelothval – der strandede ved Henne Strand i 2014