Strandedderkoppen


...Lycosidae.Kort om

Arctosa cinerea

Edderkoppen fra stranden

Strandgraveedderkoppen, strandjaftedderkoppen, stranduvleedderkoppen eller bjørneedderkoppen.Kært barn har mange navne! I 2007 blev den valgt til året edderkop i Europa.

Videnskabelig klassifikation:

Rige: Animalia (Dyr)

Række: Arthropoda (Leddyr)

Klasse: Arachnida (Spindlere)

Orden: Araneae (Edderkopper)

Familie: Lycosidae (Jagtedderkopper)

Slægt: Arctosa

Art: Arctosa cinerea (Fabricius, 1777)


Med en imponerende størrelse på 14-17 mm i kropsmål for hunner og 12-14 mm for hanner, er arten en af Europas største jagtedderkopper.

Ungerne er ikke meget større end 1 mm når du klækker, men kan op nå en størrelse på 233 mm.


Arten findes i flere farvevarianter som fx mørke og lyse grå-brune nuancer eller gule og grå tegninger.

Det hjælper til at kamuflere den utroligt godt, hvorfor man sammen med dens hurtighed, meget sjældent ser den på det sandige underlag hvor i den lever. Selv de få steder hvor den er relativt almindelig, er den er sjældent syn.

Hannerne er mere kontrastrige end hunnerne.


I Danmark findes arten kun ganske få steder i meget specialiseret habitater og beskyttede områder.

Det er sandede kyster langs vores indre farvande. Den er helt fraværende på den Jyske vestkyst.

I resten af Europa findes den i tilknytning til sandede floder- og søbredder. Enkelte steder findes den også i grusgrave og miner.


Habitaten er sand eller sandholdig jord, åbne områder uden ret meget vegetation som oversvømmes regelmæssigt.

Den har altså en meget specialiseret levevis i et dynamisk miljø og en meget speciel mikrohabitat.

Pga. regulering af søer og udretning af floder de sidste mange årtier, er arten helt uddød en del steder.


Der er størst chance for at finde arten i marts til november, som er perioden hvor den er mest aktiv.

Tæt på vandkanten findes den under sten eller i silkeforede huler, som kan være helt op til 15-25 cm dybe. Indgangen til det lodrette rør findes som regel drivtømmer eller lignende og måler 1-1,5 cm vendt mod vandet.

Man kan opleve at indgangen er spundet til og dækket af sand.


Edderkoppen jager om natten, hvor den fanger fluer, larver, græshopper, biller m.m. og andre edderkopper.


Fra juni til august er hunnen med kokon. Ligesom andre arter fra slægten er kokonen spundet fast til spindevorterne og de æggene er klækket lever ungerne i en periode på moderens ryg.

I august eller oktober forlader ungerne moderen og hulen. De overvintre selvstændigt og udvikler sig til voksne edderkopper det efterfølgende år. Men først efter endnu et år, vil du reproducere sig.

Overvintring foregår 10-15 m væk fra vanten, for at undgå oversvømmelse.

Edderkoppen kan faktisk fore sin hule så godt, at den er beskyttet mod mindre og kortvarige oversvømmelser. Der er ilt til lang tid i hulen.


Arten forekommer over hele Europa fra Middelhavet til Skandinavien og østpå langt ind i Sibirien.

Se distribution i Danmark her: Fugle og natur.